FAQ

Poniżej przedstawiamy zestawienie najczęściej zadawanych pytań. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, napisz do nas na adres : azs@agh.edu.pl

1. Jaki jest numer konta bankowego?

Numer konta:
02 1240 4575 1111 0000 5461 5391
Odbiorca:
Fundacja dla AGH Al. Mickiewicza
Tytuł przelewu: "Bieg, 5 lub 10 km, imię, nazwisko"

2. Czy biuro zawodów zajmuje się rezerwacją płatnych noclegów?

Nie. Płatne noclegi rezerwować należy samodzielnie.

3. Czy organizator zapewnia darmowe noclegi przed biegiem?

Nie przewidujemy. Bieg odbędzie się w godzinach popołudniowych i wszyscy zawodnicy powinni zdążyć na start.

4. Gdzie powinien być przypięty numer startowy?

Numer powinien być przymocowany w na przedniej części ciała w taki sposób, aby dało się go odczytać – nie może być zasłonięty.

5. Jaki jest limit czasu w poszczególnych biegach?

Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie dystansu 5 km w czasie poniżej 45 minut a 10 km poniżej 1 godziny 30 min. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegów w podanym czasie są zobowiązani do przerwania biegu i zejścia z trasy imprezy.

6. Co oznacza czas netto?

Czas mierzony od chwili minięcia linii startu do momentu przekroczenia linii mety.

7. Co oznacza czas brutto?

Czas mierzony od strzału startera do momentu przekroczenia linii mety.

8. Czy aby wziąć udział w biegu wymagane są specjalne badania lekarskie?

Nie. Każdy z zawodników zobowiązany jest do podpisania zgody na udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

9. Czy startujący w biegu są ubezpieczeni?

Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

10. W jaki sposób mogę zarejestrować się w biegu?

Najprościej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej.

11. Kiedy przydzielany jest numer startowy i jak można to sprawdzić?

Numery startowe zostaną przydzielane zawodnikom po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej na koncie organizatora. Nie później niż 3 dni przed imprezą.

12. Czy zostanie mi zwrócona opłata startowa, jeśli zrezygnuję ze startu?

Nie. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi w żadnym wypadku.

13. Co zrobić jeśli na liście startowej nie ma mojego nazwiska?

Należy poczekać kilka dni na pojawienie się nazwiska na liście startowej. Jeśli pomimo tego Twoje nazwisko nadal nie będzie widniało na liście, poinformuj organizatora o zaistniałym problemie.

14. Czy podanie adresu e-mail w formularzu zgłoszeniowym jest niezbędne?

Tak. Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe i niezbędne w procesie rejestracji.

15. Czy jest pobierana dodatkowa opłata za pomiar czasu?

Nie.

15. Czy w dniu biegu będzie można odebrać pakiet startowy?

Tak, pakiet startowy można odebrać w Biurze Zawodów.

16. Co trzeba mieć przy sobie aby odebrać pakiet startowy?

Dla zawodników z nadanym numerem startowym wydawanie pakietów odbywa się za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu. Osoby, które nie mają nadanego numeru startowego a dokonały wpłaty powinny mieć przy sobie wydrukowany dowód wniesienia opłaty startowej.

17. Co otrzymuję w ramach wpisowego?

W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy na który składają się:
– numer startowy + agrafki
– upominek okolicznościowy (np. koszulka lub plecak itp.)
– worek na odzież do depozytu
– materiały informacyjne
– posiłek regeneracyjny

18. Czy w biegu mogą brać udział osoby niepełnoletnie?

Tak, w biegu mogą brać udział osoby od 16 roku życia. Jednak wówczas wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, dostępna do pobrania tutaj.